Seuraa

Avoimen datan WMS- ja WFS-karttapalveluiden osoitteita

Valtakunnalliset aineistot:

Tilastokeskus (STAT Finland)
WMS- ja WFS-karttapalveluita TK:n tuotevalikoiman mukaisesti selostettuna osoitteessa: https://www.stat.fi/tup/karttaaineistot/index.html

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

WMS- ja WFS-karttapalveluita SYKE:n tuotevalikoiman mukaisesti selostettuna osoitteessa: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
VELMU-hankekohtainen rajapinta Suomen merialueiden vedenalaisesta luonnosta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/Velmukartta/Velmukartta/MapServer/WmsServer?

Säteilyturvakeskus (STUK)

WMS- ja WFS-karttapalveluita STUK:in tuotevalikoimian mukaisesti selostettuna osoitteessa: http://www.stuk.fi/avoin-data

Liikennevirasto

WMS: https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/avoin/wms
WFS: https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs
Muita karttapalveluita ja palveluiden kuvaukset: http://www.liikennevirasto.fi/avoindata/palvelut/katselu-lataus#.VwUfw3V96V4

Ilmatieteen laitos
WMS- ja WFS-karttapalveluita FMI:n tuotevalikoiman mukaisesti selostettuna osoitteessa: http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-pikaohje

Jyväskylän yliopisto - Lipas-aineistot

WMS:http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/wms?
WFS: http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?
Palvelun kuvaus: https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/liikuntapaikat/rajapinnat

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

WMS- ja WFS-karttapalveluita GTK:in tuotevalikoiman (geofysiikka-, kallioperä-, maaperä-kokonaisuudet) mukaisesti selostettuna osoitteessa:
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/rajapintapalvelut/

Maanmittauslaitos (MML) - Paikkatiedon testipalvelu

WMS-, WMTS- ja WFS-karttapalveluita MML:n tuotevalikoiman (mm. maastotietokanta sekä siitä johdetut pienimittakaavaiset kartat) mukaisesti selostettuna osoitteessa:
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut
 

 

Kaupunkien ja kuntien aineistoja:

Helsingin kaupunki:
WMS: http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms

WFS: http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs

Palvelun kuvaus osoitteessa: http://ptp.hel.fi/avoindata/

Espoon kaupunki

WMS: http://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/WMS.ashx?
WFS: http://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/WFS.ashx?

Vantaan kaupunki

WMS: http://gis.vantaa.fi/geoserver/wms?request=GetCapabilities
WFS: http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

Turun kaupunki

WMS: https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx
WFS: http://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx
Palvelun kuvaus osoitteessa: https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat

Tampereen kaupunki

WMS: http://opendata.navici.com:80/tampere/wms
WFS: http://opendata.navici.com:80/tampere/wfs
Palvelun kuvaus osoitteessa: http://kartat.tampere.fi/?q=paikkatiedon_rajapinnat

Gispo Oy ei vastaa edellä esitettyjen URL:in oikeellisuudesta, niissä tapahtuvissa muutoksista tai kyseessä olevien palveluiden sisällöistä tai palvelun tasosta.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
2/2 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit