Seuraa

Miten hyödynnän korkeusmallia osana taustakarttaani?

GTK:n (tai muun tahon) korkeusmalli -ainestoa voi hyödyntää QGIS:ssa hienojen taustakarttojen tuottamiseen. Tavoiteltu loppputulos nähdään seuraavasta kuvasta: 

Ensin ladataan aineistot rajapintapalveluista QGISiin. Otetaan Maanmittauslaitoksen (MML) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) aineistot käyttöön WMS-karttapalveluiden avulla. Luodaan yhteydet WMS-palveluihin ja lisätään palveluista tarkoituksenmukaiset tasot. 

Lisätään ensin GTK:n aineisto QGIS:iin. 

> Tasot > Lisää taso > Lisää WMS/WMTS-taso > 'valitse Uusi' > 'määritä yhteydelle haluamasi nimi ja ilmoita WMS-palvelun URL:iksi: http://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Maapera_WMS/MapServer/WMSServer?' > 'yhdistä itsesi WMS-palveluun' > 'valitse tasoksi Varjostettu korkeusmalli' > 'Paina Lisää'

Nyt saamme näkyviin korkeusmallin QGIS:iin.

Tämän jälkeen lisäämme MML:n taustakartan QGIS:iin Kapsin (Kapsi Internet-käyttäjät ry) WMS-palveluiden avulla. Toimitamme WMS-yhteyden luonnin ja tasojen lataamisen samalla tavalla kuin GTK:n aineiston kanssa. URL:iksi laitamme "http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?". Lopuksi tason lisäämisen yhteydessä valitaan taustakartan ylin päätaso, jotta taustakartan kaikki mittakaavat latautuvat käyttöömme.  

Huomataan, että ladatut tasot peittävät toisensa. Määrittelemme päällä olevan MML:n taustakartta-tasoon visualisointityylin, joka mahdollistaa tasojen visualisoinnin näppärästi yhdessä. Oheisen kuvan mukaisesti vaihdamme Blending mode - / Blending-menetelmä-kohtaan Multiply / Kertominen. 

Ja tarkastelemme lopputulosta:

Nyt olemme oppineet, miten taustakarttoja voi hyödyntää lomittain QGIS:ssa. Samaa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi lämpökarttojen kanssa.  

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit