Seuraa

Datan käsittely ja visualisointi Generic Mapping Tools-työkaluilla

example_22.png

Kuva: GMT Historical Collection (22)

Generic Mapping Tools (lyh. GMT) on avoimeen lähdekoodiin perustuva kokoelma datankäsittely- ja visualisointityökaluja. Komentorivipohjainen käyttöliittymä vaatii totuttelua, mutta mahdollistaa nopean ja tehokkaan aineiston käsittelyn ja visualisoinnin.

Noin 80 työkalusta koostuva monipuolinen valikoima tekee GMT:n käytöstä monimutkaista mutta tehokasta. GMT ei ole sidottu mihinkään tiettyyn datatyyppiin, vaan sitä voidaan käyttää monipuolisesti eri aineistojen kanssa. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta GMT on levinnyt laajalti käyttöön usealle eri alalle ja moneen eri käyttökohteeseen.

GMT-projektin virallinen dokumentaatio sisältää yllä olevan kuvan lisäksi muita hyviä esimerkkejä GMT:n käytöstä. Esimerkin nimeä painamalla saat lisätietoja esimerkistä sekä skriptin, jolla kuva on tuotettu.

Asennus ja käyttöönotto

GMT on saatavilla Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmille lataussivulta. Windows-käyttöjärjestelmällä asentaminen onnistuu helposti lataamalla ja suorittamalla asennustiedosto. Asennuksen jälkeen voidaan aloittaa GMT:n käyttö. Komentorivi-ikkunan saa auki Windowsissa painamalla näppäinyhdistelmää Windows + R ja kirjoittamalla aukeavaan ikkunaan cmd.

Varmistetaan, että GMT on asennettu oikein kirjoittamalla komentoriviin komento gmt ja painamalla enter. Jos asennus on onnistunut, komentoriville tulostuu tietoa GMT:stä sekä lyhyet käyttö-ohjeet.

Karttanäkymän tuottaminen

Kokeillaan nyt tuottaa ensimmäinen karttanäkymä GMT:llä kirjoittamalla komentoriville seuraava komento:

gmt pscoast -JG27/45/18 -Rg -Gdarkgreen -Slightblue -Bg5 -P > world.ps

Komennon lopputuloksena saadaan seuraava kuva:

Käydään läpi komennon sisältö osittain. Ensimmäinen osa gmt pscoast kertoo, että käytetään GMT:n pscoast-komponenttia. pscoastin avulla voidaan piirtää mantereita ja rannikkoviivoja, jokia ja valtioiden rajoja käyttäen eri karttaprojektioita.

pscoast-komponentin pakolliset argumentit -J ja -R määrittävät karttaprojektion ja alueen jota halutaan kuvata. Tässä tapauksessa karttaprojektioksi määritetään -JG eli yleisperspektiivi. Kirjaimia seuraavat numerot määrittävät keskipituusasteeksi 27, keskileveysasteeksi 45 ja etäisyydeksi 18 km merenpinnasta. Argumentti -Rg kertoo, että halutaan tarkastella koko maapallon kattavaa aluetta.

Optiot -G ja -S määrittävät kartalla mantereiden ja merien täyttöön käytetyt värit. -Bg5 piirtää 5x5 mittayksikön (asteen) ruudukon. Optio -P asettaa paperin pystysuuntaan.

Komennon viimeisessä osassa > world.ps määritetään mihin lopputulos tallennetaan. 

GMT tuottaa PostScript (tiedostopääte .ps) tiedostoja. PostScript-tiedostoja voi katsella ja muuntaa PDF:ksi Windowsilla mm. GhostScript-komentorivityökalulla, jonka käyttöohjeet löytyvät täältä.

Moniosaiset tulosteet

Edellisessä esimerkissä tuotettiin yksinkertainen karttanäkymä kirjoittamalla komento suoraan komentoriville. Yleensä haluttuun lopputulokseen tarvitaan kuitenkin useampi komento. Tälläisissä tapauksissa kannattaa komentoriville kirjoittamisen sijaan luoda komentoriviskripti. Windows-käyttöjärjestelmällä komentoriviskripti tehdään avaamalla tekstieditori ja kirjoittamalla jokainen komento omalle rivilleen. Valmis skripti tallennetaan .bat-tiedostona, jonka suorittamalla ajetaan kaikki komennot.

multipart.png

Ylläolevassa kuvassa on yksinkertainen kolmesta GMT-komennosta koostuva skripti, joka luo Gauss-Krüger-kaistoja kuvaavan kartan. GMT-komennot eivät projektiota lukuunottamatta (-JT eli Transversal Mercator) poikkea merkittävästi aiemmassa esimerkissä. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikkien paitsi ensimmäisen komennon tulee sisältää Overlay-optio -O.

Sijainti tulosteella määritetään argumenteilla -X ja -Y. Ensimmäistä komentoa lukuunottamatta sijainnit ovat suhteellisia, joten -X3 tarkoittaa tulosteen piirtyvän 3 yksikköä (oletuksena cm) oikealle edellisestä tulosteesta. Koska halutaan lisätä myöhempien komentojen tulokset ensimmäisen komennon luomaan tiedostoon, käytetään > merkin sijasta >>. Esimerkkiskriptissä muutetaan lopuksi PostScript-tiedosto PDF:ksi ps2pdfwr-komennolla ja avataan luotu PDF-tiedosto.

lanes.png

Tarkemmat ohjeet GMT:n kehittynempiin ominaisuuksiin ja lisää käyttöesimerkkejä löydät GMT:n dokumentaatiosta. Projektilla on myös aktiivinen foorumi, josta voi kysyä apua muilta GMT:n käyttäjiltä käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit